Κομοτηνή: Υπόμνημα της Ένωσής Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης

48

ΔΙΕΘΝΗ

Το Δ.Σ. της Ένωσής Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης με υπόμνημα του ενημερώνει τους βουλευτές της Ροδόπης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αστυνομικός του Νομού, όπως οι ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό αλλά και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, το μεταναστευτικό, οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, παράγοντες που σωρευτικά δυσχεραίνουν το έργο των αστυνομικών και υποβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
1. ΚΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Τα τελευταία χρόνια ο μικρός αριθμός εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων έχει σταδιακά οδηγήσει σε υποστελέχωση των περισσοτέρων Αστυνομικών Υπηρεσιών. Στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης η παράλληλη αύξηση υπηρεσιακών αναγκών, ο μεγάλος αριθμός αποσπασμένων εκτός Δ.Α. Ροδόπης και οι κενές οργανικές θέσεις, δημιουργούν αρνητικές συνθήκες τόσο για την επαρκή αστυνόμευση του συνόλου του Νομού και της εμπέδωσης αισθήματος ασφάλειας στους συμπολίτες μας, όσο και για τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας.
Η Δ.Α. Ροδόπης καλείται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω της γεωγραφικής θέσης του νομού ως όμορος του νομού Έβρου που αποτελεί πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστών, της λειτουργίας του μεθοριακού σημείου διαβατηριακού ελέγχου Νυμφαίας, της πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού, της ύπαρξη πλήθους στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται αυξημένη κίνηση από αλλοδαπούς κυρίως αλλά και ημεδαπούς επισκέπτες στην παραλιακή ζώνη του Νομού μας.
Η αύξηση των αναγκών της τελευταίας 5ετίας (περίπου 60 επιπλέον βάρδιες), καλύπτονται εξολοκλήρου από την υπάρχουσα δύναμη, η οποία είναι συνεχώς μικρότερη αφού το ισοζύγιο μετατιθέμενων στην Δ.Α. Ροδόπης – συνταξιοδοτούμενων και μετατιθέμενων από την Δ.Α. Ροδόπης, είναι κάθε χρόνο αρνητικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο το αγαθό της ασφάλειας των πολιτών της Ροδόπης, αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα (ημερήσιες αναπαύσεις, ώρες εργασίας) των αστυνομικών.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε κατά τις έκτακτες μεταθέσεις να καλυφθεί ικανός αριθμός των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης.
2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Το 2018 τους αστυνομικούς της Ροδόπης απασχόλησαν 170 υποθέσεις διακίνησης παράτυπων μεταναστών (αύξηση 41,6 % σε σχέση με το 2017), ενώ συνελήφθησαν 174 διακινητές (αύξηση 28% σε σχέση με το 2017) και 1971 παράτυποι μετανάστες (αύξηση 102% σε σχέση με το 2017).
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διαχείριση των συλληφθέντων, δηλαδή η μεταφορά τους από τα σημεία σύλληψης, η φύλαξή τους και η μεταφορά τους στα σημεία φιλοξενίας.
Η Δ.Α. Ροδόπης διαθέτει μόνο ένα όχημα τύπου κλούβας, το οποίο λόγω των πολλών χιλιομέτρων που έχει διανύσει παρουσιάζει τακτικές βλάβες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται η συνδρομή του συνόλου των περιπολικών του Νομού για την μεταφορά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Νομός να μην αστυνομεύεται ουσιαστικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Τέλος προβληματική είναι και η μεταφορά τους στα κέντρα φιλοξενίας, αφού γίνεται με οχήματα όμορων Διευθύνσεων.
Για τους ανωτέρω λόγους, ζητάμε η Δ.Α. Ροδόπης να ενισχυθεί:
α. Με προσωπικό στα πλαίσια αντιμετώπισης του μεταναστευτικού
β. Με κατάλληλα οχήματα για την ασφαλή μεταφορά των συλληφθέντων
γ. Να διακοπούν όλες οι αποσπάσεις αστυνομικών από το Νομό μας προς ενίσχυση άλλων περιοχών της χώρας (νησιά Αιγαίου-Έβρος)
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΥΜΦΑΙΑΣ
Την 09-09-2013 ξεκίνησε η λειτουργία, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, του Μεθοριακού Σημείου Διαβατηριακού Ελέγχου Νυμφαίας. Αρχικά στελεχώθηκε με Αστυνομικούς της Δ.Α. Ροδόπης και ενισχύθηκε με 24 αστυνομικούς από άλλες Δ.Α. της χώρας, ενώ σήμερα ο αριθμός των αποσπασμένων είναι μόνο 14.
Η κίνηση οχημάτων και πολιτών από το σημείο αυξάνει συνεχώς και πλέον η Νυμφαία αποτελεί κύρια πύλη εισόδου ανάμεσα στα συνοριακά σημεία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Κατά το 2018 από το σημείο εισήλθαν στην χώρα 677.204 οχήματα (+14% σε σχέση με το 2017) και εξήλθαν 594.810 ( +11%). Έγινε είσοδος 35.030 υπηκόων τρίτων χωρών ( + 16%) και έξοδος 34.819 ( + 15%). Ενώ από το σημείο εισήλθαν στην χώρα 1.950.304 Ευρωπαίοι πολίτες ( + 9,21%) και εξήλθαν 1.742.568 ( +7,2%).
Με την εφαρμογή δε του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού για τον έλεγχο των διαβατηρίων όλων όσων διέρχονται από το σημείο γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες, με αποτέλεσμα την πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία των διερχόμενων και εν τέλη τα δυσμενή σχόλια τόσο των πολιτών όσο και του τοπικού τύπου και τον σχηματισμό αρνητικής εικόνας για την Χώρα μας, αφού η αντίστοιχη Βουλγαρική πλευρά διαθέτει υπερδιπλάσιο προσωπικό.
Επίσης η λειτουργία της Υπηρεσίας εντός Βουλγάρικου εδάφους δημιουργεί πλήθος προβλημάτων, όπως την μηδενική ασφάλεια των Αστυνομικών καθώς καλούνται να εκτελέσουν υπηρεσία χωρίς υπηρεσιακό οπλισμό σε κτίρια που στερούνται αλεξίσφαιρης προστασίας και την δυσχερή επικοινωνία με την έδρα της Δ.Α. Ροδόπης αφού δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός.
Η πρόταση της Ένωσής μας είναι η ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού Διαβατηριακού Ελέγχου Νυμφαίας και η στελέχωσή του ως νεοϊδρυθείσα υπηρεσία με προσωπικό προερχόμενο από άλλες Διεύθυνσης Αστυνομίας της χώρας, με παράλληλη αύξηση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης. Έως ότου γίνει αυτό, προτείνουμε την αύξηση της ενισχυτικής δύναμης με αριθμό Αστυνομικών ικανό να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ακόμη προτείνουμε την μεταφορά των εγκαταστάσεων σε κατάλληλο σημείο εντός Ελληνικού εδάφους ώστε ο έλεγχος να είναι ασφαλέστερος και για τους αστυνομικούς αλλά και για τους διερχόμενους πολίτες.
4. ΠΛΗΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 45/2008
«Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»
α. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Αστυνομικού Τμήματος Σαπών είναι σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση και πρέπει άμεσα να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές ώστε η δομή , η στερεότητα , η αντοχή και η ευστάθειά τους να είναι σύμφωνες με τον Κτιριακό Κανονισμό και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και επιπλέον να καλυφθούν οι προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής που απαιτείται για το είδος χρήσης τους, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο π.δ. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654 ΕΟΚ».
Στις Σάπες λειτουργεί επίσης και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.
Γνωρίζουμε ότι έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία υλοποίησης του αιτήματος που είχε υποβάλει η Ένωσή μας και αφορούσε την μεταστέγαση των δύο αυτών Υπηρεσιών και την συστέγασή τους στο κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ. ΣΑΠΩΝ, το οποίο πλέον ανήκει στον Δήμο Μαρωνείας –Σαπών, με παράλληλη παραχώρηση του υφιστάμενου κτιρίου του Α.Τ. Σαπών , πλην όμως κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και το αποτέλεσμα είναι οι συνάδελφοί μας να συνεχίζουν να εργάζονται σε ένα επισφαλές κτίριο , με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί το γεγονός αυτό.
Αίτημά μας είναι η μέριμνά σας για την επίσπευση των διαδικασιών σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.
β. Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες συνεχών επιθέσεων εναντίον Αστυνομικών Υπηρεσιών και φυλασσόμενων στόχων. Σε όλες τις περιπτώσεις οι πρώτοι που γίνονται αποδέκτες του μένους των επιτιθέμενων, είναι οι αστυνομικοί που εκτελούν υπηρεσία σκοπού στα συγκεκριμένα σημεία.
Παρά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5, στη Δ.Α. Ροδόπης υπάρχουν δύο στόχοι υψηλού κινδύνου, στους οποίους τα φυλάκια δεν έχουν αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες, στην πύλη του Αστυνομικού Μεγάρου και στην σκοπιά της εμπρόσθιας σκοπιάς του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής.
Επίσης για την 4μελή ομάδα φύλαξης του Τουρκικού Προξενείου δεν έχει τοποθετηθεί ανάλογο φυλάκιο που να εξασφαλίζει από πλευράς ασφάλειας τους αστυνομικούς.
γ. Αντικατάσταση των παλαιωμένων οχημάτων με νέα που θα καλύπτουν τις συνολικές ανάγκες και απαιτήσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης αλλά και του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, καθώς επίσης και του μη λειτουργικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού (αλεξίσφαιρα γιλέκα, φακοί, ασύρματοι πομποδέκτες, κράνη και στολές δικυκλιστών, κράνη με προσαρμοζόμενες αντιασφυξιογόνες μάσκες και ασπίδες διμοιρίας υποστήριξης) με τον ενδεικνυόμενο για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση υπηρεσίας .
δ. Εξοπλισμός της Δ.Α. με όχημα που θα φέρει σταθερό και άθραυστο υαλοπίνακα για διαχωρισμό των πίσω καθισμάτων, με το οποίο θα γίνονται οι μεταγωγές κρατουμένων. Για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει αίτημα του Δ.Σ. της Ένωσής μας, από 31-07-2018 προς την Δ.Α. Ροδόπης, για κάλυψη του συνολικού κόστους διαμόρφωσης οχήματος που θα επιλεγεί από την Δ.Α. Ροδόπης. Μέχρι και σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε λάβει απάντηση.
ε. Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος στο λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού της Διμοιρίας Υποστήριξης της Δ.Α. Ροδόπης για την προστασία των επιβαινόντων από ρίψεις αντικειμένων ή άλλων ενεργειών που στρέφονται σε βάρος του.
5. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Με το π.δ. 25/11 «Ίδρυση Τμημάτων Μεταγωγών-Δικαστηρίων Κομοτηνής, Κοζάνης, Λαμίας, Καλαμάτας και Ηρακλείου» ιδρύθηκε το Τμήμα Μεταγωγών-Δικαστηρίων Κομοτηνής, το οποίο μνημονεύεται και στο π.δ. 7/2017 άρθρο 68 παρ.δ. .
Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία του, αφού η Δ.Α. Ροδόπης αδυνατεί να βρει κατάλληλο χώρο που να πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που απαιτούνται για την στέγασή του.
Η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής είναι πάγιο αίτημα της Ένωσής μας, καθώς θεωρούμε ότι θα λύσει σειρά προβλημάτων που υφίστανται μέχρι σήμερα. Πλην όμως, θεωρούμε ότι προηγουμένως θα πρέπει να εξασφαλισθεί :
α. Ότι οι χώροι κράτησης πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και καλύπτουν τις ανάγκες της υπηρεσίας.
β. Η στελέχωσή της ως νεοϊδρυθείσα υπηρεσία με προσωπικό προερχόμενο από άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας.
γ. Ο επαρκής εξοπλισμός όσων θα υπηρετούν σε αυτή με οπλισμό, αλεξίσφαιρα γιλέκα, χειροπέδες και ασυρμάτους, ώστε να εκτελούν με ασφάλεια την φύλαξη και τις μεταγωγές των κρατουμένων.
δ. Η κατανομή κατάλληλου οχήματος που να καλύπτει τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 9 του π.δ. 45/2008 .
Ελπίζουμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε το Τμήμα Μεταγωγών-Δικαστηρίων Κομοτηνής να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό με συνθήκες τέτοιες που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγιεινή των αστυνομικών και των κρατουμένων και δεν θα επιβαρύνουν επιπλέον τις ήδη αφαιμαγμένες από προσωπικό και υλικά μέσα υπηρεσίες της Δ.Α. Ροδόπης.
6. ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Το Τ.Δ.Α. Κομοτηνής λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1997, έχοντας ως αποστολή του την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων, δηλαδή την άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση και την κατάλληλη σωματική τους προετοιμασία, ώστε να καταστούν ικανοί Αστυνομικοί.
Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών έργων όπως η κατασκευή σκοπευτηρίου, γυμναστηρίου, αμφιθέατρου, στίβου μάχης κ.λ.π. που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων .
Δυστυχώς τον Αύγουστο του 2012, η τότε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη πήρε την απόφαση της προσωρινής λειτουργίας μέρους των εγκαταστάσεων ως χώρο φιλοξενίας άτυπων μεταναστών. Η ιδιότυπη αυτή φυλακή έκλεισε τον Οκτώβριο του 2014.
Η αλλαγή χρήσης όμως μέρους των εγκαταστάσεων για δύο και πλέον χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών σε κοιτώνες στέγασης και σε κοινόχρηστους χώρους που πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν, ώστε να καταστούν λειτουργικοί και ασφαλείς αποκλειστικά για την φιλοξενία των Δοκίμων Αστυφυλάκων.
Επιπλέον ενόψει της εκπαίδευσης μεγάλου αριθμού ειδικών φρουρών τους προσεχείς μήνες, ζητούμε την προσωρινή ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από άλλες Δ.Α. της χώρας.
7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ν.4472/2017 ΚΑΙ ν.2946/2001
Την 04-07-2018 ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης και τροποποιούν τον ν.4472/2017 και το ν.2946/2001.
Σε μια περίοδο που οι αστυνομικοί έχουν επωμιστεί όλο το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος και λειτουργούν ως «αποσβεστήρας κραδασμών» σε κάθε κοινωνική διαμαρτυρία για την πολιτική που ασκεί η Κυβέρνηση στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, έρχεται η «επιβράβευση» με την σκανδαλώδη εξαίρεσή τους από τις ανωτέρω τροπολογίες.
Σας καλούμε σε άμεση παρέμβαση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την επέκταση και στους αστυνομικούς του Ν. Ροδόπης του επιδόματος των 100 ευρώ αλλά και του δικαιώματος συνυπηρέτησης.
Ελπίζουμε να σταθείτε αρωγοί μας στην επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, γεγονός που θα αναβαθμίσει τις συνθήκες εργασίας των μελών μας, αλλά και την ποιότητα της αστυνόμευσης στον Νομό Ροδόπης.www.ert.gr