Εκλογές στο σωματείο Α.με.Α Ιωαννίνων

82

ΕΛΛΑΔΑ

Το Νομαρχιακό σωματείο Α.με.Α. νομού Ιωαννίνων διενεργεί τις εκλογές του την Πέμπτη 27/6/2019 από τις 18.00 έως 20.30 στα γραφεία του Αρχ. Μακαρίου 11 (ΚΕΠΑΒΙ) για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και μελών στην Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ και στην Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής ως υποψηφίου-ας στις εκλογές είναι η 19/6/2019 και ώρα 13.00
Πληροφορίες καθημερινά από 9.00 έως 13.00 στην γραμματεία της ΕΣαμεΑ στο τηλέφωνο 2651062283www.ert.gr