Ομιλία για την πρόληψη των εξαρτήσεων στην 1η Στρατιά

61

ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλία με θέμα «Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη των εξαρτήσεων» πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΘΩΜΑ Α-ΔΑΜΟΥ» της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, από εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ.

Την εκδήλωση παρακολούθησε το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Επιτελείου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και των Μονάδων – Υπηρεσιών Φρουράς Λά-ρισας.www.ert.gr