Πίστωση για καθαρισμούς χειμάρρων

24

ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο και σύντομα ξεκινούν εργασίες   καθαρισμού και συντήρησης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στην Ηλεία. Πρόκειται για εργασίες διαμόρφωσης της κοίτης και των πρανών των ποταμών, χειμάρρων και λοιπών υδατορεμάτων της Π.Ε. Ηλείας προς εξασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής τους ικανότητας, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ.www.ert.gr