Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

19

ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτάζεται σήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.Σύλλογοι και οργανώσεις προωθούν την κατανόηση και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Για εφέτος, η Διακήρυξη της Ελληνικής Εθνικής Συνομοσπονδίας αφορά στις Συστάσεις του ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης σύμφωνα με την οποία τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους, σε ισότιμη βάση με όλο τον κόσμο.
Το κείμενο της σύμβασης του ΟΗΕ όπως κυρώθηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 10 Απριλίου του 2012 (Στα Αγγλικά και στα Ελληνικά)
Συνοπτικά  η σύμβαση, ως σύνολο, αλλά και το περιεχόμενο των επιμέρους άρθρων της, διέπονται από οκτώ κατευθυντήριες αρχές

Ο σεβασμός της έμφυτης αξιοπρέπειας, της αυτονομίας, που περιλαμβάνει την ελευθερία να κάνει τις δικές του επιλογές, και την ανεξαρτησία των προσώπων.
Απαγόρευση των διακρίσεων.
Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία.
Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας.
Ισότητα των ευκαιριών.
Προσβασιμότητα.
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Ο σεβασμός των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρία και ο σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να διατηρούν την ταυτότητά τους.

Πηγή : Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίαwww.ert.gr