Στο ΓΠΝΑ εγκαταστάθηκε ο «Ναυτίλος»

69

ΕΛΛΑΔΑ

Εγκαινιάστηκε η λειτουργία του φωτοτυπικού καταστήματος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) «Ναυτίλος» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο Κοι. Σ.Π.Ε. «Ναυτίλος» είναι κοινωνικός συνεταιρισμός των πασχόντων από ψυχικά νοσήματα.
Σκοπός του «Ναυτίλου» είναι να δείξει το δρόμο της ζωής, επανεντάσσοντας τους ψυχικά πάσχοντες στην κοινωνία, μέσω της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο «Ναυτίλος» έχει αναπτύξει υπηρεσίες καθαριότητας και το φωτοτυπικό κατάστημα. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται από ασθενείς και πολίτες από το γενικό πληθυσμό, με την αρωγή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
Το φωτοτυπικό κατάστημα του Κοι. Σ.Π.Ε «Ναυτίλος» εγκαταστάθηκε δίπλα από το κυλικείο του νοσοκομείου. www.ert.gr