Πρόστιμα φωτιά για το τσίπουρο

42

OIKONOMIA

Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι και τα πρόστιμα σχετικά με τη διάθεση τσίπουρου και άλλων οινοπνευματωδών ποτών. Σύμφωνα με οδηγία της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας τα ποτά που προσφέρουν τα καταστήματα μαζικής εστίασης πρέπει να είναι προσυσκευαμένα, να αναγράφουν το περιεχόμενο και να ανοίγονται ενώπιον του καταναλωτή.
Επιτρέπεται η διάθεση ποτού χύμα που όμως δεν θα αποκαλείται και δεν θα αναγράφεται ως τσίπουρο. www.ert.gr