Σε εφαρμογή τα Σχέδια Βελτίωσης –  2 στους 3 οι ωφελημένοι αγρότες 

123

OIKONOMIA

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης  με απόφασή του  αυξάνει τον αριθμό των αγροτών που αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων .
 
Ο κ. Βορίδης προχωρά στην αξιοποίηση της δυνατότητας υπερδέσμευσης για την κατανομή πόρων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους ύψους 1,2 δισ. ευρώ.  Αυτό σημαίνει ότι 2 στους 3 αγρότες (64%) που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο Μέτρο.  Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που προκηρύχθηκαν Σχέδια Βελτίωσης ήταν το 2011. 
Η δυνατότητα υπερδέσμευσης η οποία παρέχεται, συντελεί ουσιαστικά στην άμεση ολοκλήρωση από τις Περιφέρειες της αξιολόγησης και της ένταξης επενδύσεων στο Μέτρο.  Έτσι οριστικοποιήθηκε η κατανομή των πόρων ανά Περιφέρεια, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, συνεκτιμώντας παράγοντες που άπτονται:
 

του επενδυτικού ενδιαφέροντος, που εκδηλώθηκε σε κάθε Περιφέρεια, 
των προτεραιοτήτων της πολιτικής στόχευσης του μέτρου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στην σχετική πρόσκληση και αφορούν στην ενθάρρυνση επενδύσεων από συλλογικά σχήματα, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προώθηση περιβαλλοντικών επενδύσεων, καθώς και
της λογικής σύγκλισης των Περιφερειών.

 
Με την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης  της πρόσκλησης του Μέτρου που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Δρ Κ. Μπαγινέτας, οι Περιφέρειες πλέον μπορούν, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης, να προχωρήσουν άμεσα στην έγκριση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.
 
Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης ανέφερε: «Με αίσθημα ευθύνης, συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και τις πολιτικές μας προτεραιότητες για την στήριξη των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας προχωράμε συντονισμένα και μεθοδικά στην υλοποίηση του προγραμματικού σχεδιασμού μας για το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2020, αξιοποιώντας τη δυνατότητα υπερδέσμευσης και διαθέτοντας συνολικούς πόρους ύψους 600 εκατ. ευρώ για την έγκριση από τις Περιφέρειες των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν στη σχετική πρόσκληση.
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του προγραμματισμού μας, που ξεκίνησε με την επίλυση του θέματος του εύλογου κόστους για την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και συνεχίστηκε με την υιοθέτηση του νέου μοντέλου στοχοθεσίας, την εντατικοποίηση της συνεργασίας μας με τις Περιφέρειες και βεβαίως την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης της ρευστότητας για την υλοποίηση των επενδύσεων. Με τις κινήσεις αυτές, θέτουμε τις βάσεις και προσδοκούμε το 2020 να αποτελέσει έτος επενδυτικής επανεκκίνησης της αγροτικής μας οικονομίας, προσδίδοντας νέα δυναμική στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της πατρίδας μας».
 
Κατανομή υπερδέσμευσης στο σύνολο των δράσεων

Περιφέρεια
Αρχικός Π.Υ. Πρόσκλησης 
Αιτούμενη Δ.Δ.
Κατανομή Υπερδέσμευσης
Νέος Π/Υ

Αν. Μακ. & Θράκης
          28.826.000   
  129.239.815   
46.590.691
    75.416.691   

Αττικής
            9.310.000   
      7.656.843   
-1.653.157
      7.656.843   

Βορείου Αιγαίου
          16.560.000   
    80.480.888   
29.658.452
    46.218.452   

Δυτικής Ελλάδας
          28.289.000   
    70.241.989   
19.465.636
    47.754.636   

Δυτ. Μακεδονίας
          20.947.000   
    73.437.855   
24.355.067
    45.302.067   

Ηπείρου
          16.291.000   
    36.109.521   
9.195.533
    25.486.533   

Θεσσαλίας
          30.883.000   
  104.571.626   
34.190.554
    65.073.554   

Ιονίων Νήσων
            8.414.000   
      4.127.068   
-4.286.932
      4.127.068   

Κεν. Μακεδονίας
          59.530.000   
  250.608.378   
88.657.857
  148.187.857   

Κρήτης
          28.289.000   
    55.070.381   
12.426.209
    40.715.209   

Νοτίου Αιγαίου
            9.669.000   
    15.670.592   
2.784.660
    12.453.660   

Πελοποννήσου
          31.331.000   
    59.172.764   
12.918.213
    44.249.213   

Στερεάς Ελλάδας
          27.661.000   
    48.560.767   
9.697.217
    37.358.217   

Χώρα
316.000.000
934.948.487
284.000.000
600.000.000

 www.ert.gr