Αναβαθμίζεται λειτουργικά και αισθητικά η κοιλάδα των Πεταλούδων μετά τη μεταφορά της στη ΔΕΡΜΑΕ, ο πρόεδρος της οποίας Γιάννης Ιατρίδης υπόσχεται σύγχρονες εγκαταστάσεις ανάλογες με τη φήμη του νησιού.

127

Για το σκοπό αυτό, σε αυτοψία που έγινε χτες καταγράφηκαν τα προβλήματα και αποφασίστηκαν παρεμβάσεις τόσο σε θέματα κτιριακά, όσο και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πυρασφάλεια, τη στάθμευση, τη φύλαξη και την κυκλοφορία.