Ανοδική τάση εμφανίζει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο νησί μας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών.

66

Χθες σε πρατήρια του νησιού μας, η αμόλυβδη βενζίνη (95 οκτανίων) έφθασε το 1,89 ευρώ ανά λίτρο η μέγιστη τιμή πώλησης, και 1,68 ευρώ / λίτρο η χαμηλότερη. Το πετρέλαιο κίνησης διετίθεντο χθες στα πρατήρια υγρών καυσίμων από 1,42 ευρώ ανά λίτρο έως και 1,59 ευρώ ανά λίτρο . Η αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σημειώθηκε λόγω της προσαρμογής στην ευρωπαϊκή οδηγία για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού βιοαιθανόλης που αναμειγνύεται με βενζίνες (από 1% στο 3%).