Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για επιχορήγηση ξενοδοχειακών μονάδων

11

Από σήμερα, 12 Φεβρουαρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για επιχορήγηση ξενοδοχειακών μονάδων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019.

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.