Αύξηση της ποσόστωσης των γυναικών στο 40% των ψηφοδελτίων για τις εθνικές εκλογές

13

Την αύξηση της ποσόστωσης των γυναικών στο 40% των ψηφοδελτίων για τις εθνικές εκλογές ανά εκλογική περιφέρεια σχεδιάζει με νομοσχέδιο η κυβέρνηση. Ήδη, το 40% έχει προβλεφθεί για τη συμμετοχή γυναικών στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ το νέο νομοσχέδιο ανεβάζει στο ίδιο ποσοστό τη συμμετοχή τους και στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών.