Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Υγείας για την παρακολούθηση ποιότητας νερού

92

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Υγείας για την παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων. Στη σχετική εγκύκλιο γίνονται επισημάνσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.