Ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής το 2018.

15

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου, στις 7:30 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Ερμής» στην Ερμούπολη της Σύρου, θα πραγματοποιηθεί η Ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής το 2018.

Ο απολογισμός αφορά στην εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη Διοίκηση της Περιφέρειας, βάσει των όσων προβλέπει ο «Καλλικράτης».