Επιπλέον πόρους, ύψους 6.600.000 ευρώ, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», θα διαθέσει η Περιφέρεια

85

Επιπλέον πόρους, ύψους 6.600.000 ευρώ, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», θα διαθέσει η Περιφέρεια για την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων», για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 1 Φεβρουαρίου έως και τις 31 Μαΐου 2019.