Η συνδιάσκεψη της UNIMedFinance, στην οποία συμμετέχουν 30 υψηλά συνδικαλιστικά στελέχη του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου των ευρωμεσογειακών χωρών, πραγματοποιείται στη Ρόδο στις 10 και 11 Ιουνίου.

70

Στη συνδιάσκεψη συμμετέχει η ΟΤΟΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Σταύρο Κούκο, τον επικεφαλής της UNIFinance και εκπρόσωπους συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου από την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία και τη  Μάλτα.