Θα επανασυσταθεί η Δημοτική Αστυνομία στο νησί της Ρόδου

57

Στην επικείμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Πέμπτη, έρχεται επίσης για έγκριση η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, θέμα στο οποίο το Σώμα θα κληθεί να εγκρίνει και την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτή θα στελεχώνεται με 45 άτομα που θα προκύψουν από κινητικότητα και μετατάξεις υπαλλήλων ενώ θα έχει λιγότερες αρμοδιότητες σε σχέση με πριν.