Καθαριότητα: Κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέρα άλλοι δεκαπέντε

55

Άλλοι δεκαπέντε απολυμένοι συμβασιούχοι-παρατασιούχοι της καθαριότητας στο Δήμο της Ρόδου κέρδισαν τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει, μετά τους οκτώ που έκαναν την αρχή. Οι απολυμένοι αυτοί στην υπηρεσία της καθαριότητας, θα εργαστούν μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.