Μια μεγάλη οδική παρέμβαση ξεκινά με στόχο την αναβάθμιση του οδικού δικτύου των νησιών Καρπάθου – Κάσου

41

Μια μεγάλη οδική παρέμβαση, με στόχο την αναβάθμιση του οδικού δικτύου των νησιών Καρπάθου – Κάσου και την ενίσχυση της ασφάλειας για τους χρήστες του, ξεκινάει από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σήμανση – Ασφάλιση Οδικού Δικτύου Καρπάθου – Κάσου», συνολικού προϋπολογισμού 1.415.000,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής αρχής, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 18 Μαρτίου.