Ξεκίνησε η προετοιμασία για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2021 – 2027

26

Την προετοιμασία για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2021 – 2027, ξεκίνησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απέστειλε πρόσκληση προς τους δήμους της Περιφέρειας, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία της Περιφέρειας, τις ΔΕΥΑ, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις και μελέτες σχετικά με την προετοιμασία και ωρίμανση έργων, με καταληκτική ημερομηνία την ερχόμενη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου. Οι προτάσεις μελετών που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.