Ξεκινάει από την 1η Μαΐου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η αντιπυρική περίοδος κατά την οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε φωτιά στην ύπαιθρο αλλά και σε κατοικημένες περιοχές, ακόμα και σε ιδιόκτητους οικοπεδικούς χώρους, έως τη λήξη αυτής την 31η Οκτωβρίου

185