Παρατείνεται έως το τέλος Ιουνίου η προθεσμία για τους κατοίκους εσωτερικού να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

90

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, παρατείνεται έως τις 28 Ιουνίου 2019 , μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία υποβολής δήλωσης επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.