Πολλά χρήματα θα διατεθούν για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου

43

Στα 50 εκατομμύρια ευρώ περίπου ανέρχεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της Ρόδου, μαζί με  της Μεσαιωνικής Πόλης για το 2019, και την ερχόμενη Δευτέρα θα συνέλθει η εκτελεστική επιτροπή για να γίνει μία πρώτη συζήτηση γι’ αυτό.