Προχωράμε και συνεχίζουμε μαζί, με νέους και σημερινούς Συνεργάτες!

239

Βαρέλης Γεώργιος – Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
Γιαννάς Νικόλαος – Δικηγόρος
Μπότσαρη Ερμιόνη – Ιδιωτική Υπάλληλος
Σαββιού Εμμανουήλ – Δικηγόρος
Τόλιου Ειρήνη – Προϊσταμένη ΓΑΚ Αρχείων Ν. Δωδ/σου

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη!