Στην πρόσληψη εννέα ναυαγοσωστών θα προχωρήσει ο δήμος της Ρόδου, για να καλύψει τις εποχιακές ανάγκες στις κεντρικές παραλίες του νησιού μας

114

Οι ναυαγοσώστες που θα απασχοληθούν για διάστημα τεσσάρων μηνών θα κατανεμηθούν σε επτά παραλίες της Ρόδου και οι οποίες είναι η παραλία Έλλη, η παραλία Sunwing, η κεντρική παραλία του Φαληρακίου, η παραλία Τσαμπίκα, η μεγάλη παραλία Λίνδου, η παραλία Κιοτάρι και η παραλία της Ιξιάς. Μάλιστα στην παραλία Έλλη και στην κεντρική παραλία του Φαληρακίου θα τοποθετηθούν από δύο ναυαγοσώστες ενώ στις υπόλοιπες από έναν. Οι ενδιαφερόμενοι που θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών θα μπορούν να καταθέτουν αίτηση στο δήμο Ρόδου μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέχρι και τις 12 Ιουνίου