Στη μετάβαση της ΔΕΥΑΡ σε μία νέα εποχή μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της, στοχεύει ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, ο οποίος εγκρίθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ενώ πραγματοποιήθηκε και η τοποθέτηση των Διευθυντών και των προϊσταμένων.

122

Κατόπιν απόφασης δημιουργείται Διεύθυνση Υδάτων η οποία αντικαθιστά τη μέχρι τώρα Διεύθυνση Ύδρευσης και Άρδευσης, η οποία θα έχει τις αρμοδιότητες της ύδρευσης και της άρδευσης, θα υλοποιεί και θα παρακολουθεί τον γενικό σχεδιασμό τους καθώς και τα σχέδια ασφάλειας του νερού.