Στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. για την Κοινωνική Πολιτική, την Εκπαίδευση και την Έρευνα ο Χαράλαμπος Κόκκινος

31

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος με την ιδιότητα του μέλους της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας παρέστει σε συνεδρίαση της SEDEC (Επιτροπή για την Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση και Έρευνα) στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε.

Στην τοποθέτησή του που έγινε δεκτή και θα ενταχθεί στη γνωμοδότηση της Επιτροπής προς το Ευρωκοινοβούλιο, ζήτησε στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2021 – 2027 να διατεθούν περισσότερα χρήματα στην έρευνα, την καινοτομία και στο σημαντικό τομέα της παιδείας, που αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό πυλώνα κάθε χώρας. Ιδιαίτερα επεσήμανε την ανάγκη για στήριξη των χωρών της Ε.Ε. που βιώνουν την οικονομική κρίση (όπως η χώρα μας) και των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών όπως το Νότιο Αιγαίο.