Στο κόκκινο η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο

61

Αυξημένος ο αριθμός των παραβιάσεων. Τουρκικά CN-235 και F-16, έκαναν 53 παραβιάσεις. Από τα 10 F-16  τα 6 ήταν οπλισμένα και είχαμε και δύο εμπλοκές.

ΠΗΓΗ: militaire.gr

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 5η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 2 (3×2 F16 και 1×4 F16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 12

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 6

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 9

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 53 (31 από τα CN-235 και 22 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.