Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι Δικαστικοί Υπάλληλοι Ρόδου, οι οποίοι αποφάσισαν τη συνέχιση των δίωρων αποχών από τα καθήκοντα τους έως και τις 21 Μαΐου

42

Ενώ θα τις αναστείλουν για την περίοδο των εκλογών. Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου στις 10 Μαΐου.