Συνολικό πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ επέβαλε η διεύθυνση περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δωδεκανήσου στο δήμο Καρπάθου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

61

 Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μετά από αυτοψία πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικοί έλεγχοι για τη διάθεση ακαθάρτων υγρών αποβλήτων του οικισμού Πυλών, του οικισμού Ολύμπου και του οικισμού Σπόων, όπου διαπιστώθηκε μόλυνση του περιβάλλοντος.