Το δεύτερο πρακτικό για το πρώτο τμήμα του έργου της επέκτασης του ξύλινου πεζόδρομου-ποδηλατόδροου ενέκρινε στη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου νότιας Δωδεκανήσου. Ακολούθως θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου.

80

Επίσης χθες, το Λιμενικό Ταμείο ενέκρινε τις τεχνικές και χρηματοοικονομικές μελέτες  με τα τεύχη δημοπράτησης για το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα του έργου της διαχείρισης του κέντρου επισκευής πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ.  Στόχος είναι να αναδειχθεί αυτός που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη επένδυση, η οποία σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές μελέτες που έχουν εκπονήσει, θα ανέλθει περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ.