Όλα τα ρεκόρ των προηγούμενων χρόνων θα «σπάσει» η κίνηση στο θαλάσσιο τουρισμό της Ρόδου το Δεκέμβριο καθώς αναμένεται να καταπλεύσουν στο λιμάνι μας δώδεκα κρουαζιερόπλοια, αριθμός πρωτοφανής για τα δεδομένα των τελευταίων δεκαέξι χρόνων.

89

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουν στα χέρια τους οι αρμόδιες αρχές του λιμανιού, στις 7 και στις 28 Δεκεμβρίου θα είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι μας δύο κρουαζιερόπλοια για καθεμία από αυτές τις μέρες, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει έντονη κίνηση στην τοπική αγορά εν μέσω της χειμερινής περιόδου.