Ο Νίκος Τρίπης ζωντανά στον ΠΑΛΜΟ

209

Δείτε τη συνέντευξη εδώ